Ochrona dla studiujących – ubezpieczenie zdrowotne studenta

Każdy student w naszym kraju, również ten będący na wymianie studenckiej, jak również student z zagranicy, który przyjeżdża do Polski by się uczyć. Osoby, które studiują podpadają pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne studenta, które jest opłacane przez uczelnię, która ma go pod swoją opieką.

czytaj więcej

Co powinien wiedzieć każdy ubezpieczony

Jest takie stare porzekadło, mówiące „przezorny zawsze ubezpieczony”. Ile w tym jest prawdy, z pewnością każdy z nas wie, zresztą – stare ludowe porzekadła rzadko kiedy nas zawodzą w codziennym, nie zawsze łatwym życiu. Jest jeszcze jedno, bardzo ważne, które każdy z nas zna: „jak sobie pościelisz tak się wyśpisz”, które co do joty obrazuje […]

czytaj więcej

Zadbaj o swój spokój – ubezpieczenia gospodarcze

W codziennym życiu każdego dnia natykamy się na różne firmy oferujące ubezpieczenia gospodarcze, które są ni mniej ni więcej, tylko ubezpieczeniami osobowymi lub majątkowymi, które pozwalają zabezpieczyć nasza przyszłość. Eksperci w ostatnich latach bardzo szumnie wypowiadają się na temat ubezpieczeń różnego rodzaju, twierdząc, że najlepsza inwestycją w przyszłość i zapewnieniem finansowym w wypadku poniesienia jakiejkolwiek […]

czytaj więcej

Pełna wypłata w czasie choroby – ubezpieczenie chorobowe

Bardzo często ubezpieczenie chorobowe mylimy z ubezpieczeniem zdrowotnym. Są to jednak dwa różne pojęcia, i warto je rozróżniać, by wiedzieć na czym stoimy podejmując jakąkolwiek prace. Otóż, ubezpieczenie chorobowe jest ściśle związane z wykonywaną w jakiejkolwiek firmie pracą, i choć często opłacane jest przez pracodawcę równolegle z ubezpieczeniem zdrowotnym, to warto wiedzieć, czym ono jest […]

czytaj więcej

Przezorny zawsze ubezpieczony – ubezpieczenie wypadkowe

Każda osoba, która wykonuje jakąś pracę na rzecz innej firmy jest zobowiązana odprowadzać składki między innymi na ubezpieczenie wypadkowe. Jest to specjalny rodzaj ubezpieczenia, który oferuje nam możliwość korzystania z różnorodnych świadczeń w razie wystąpienia jakiegokolwiek wypadku w pracy, czy w drodze do niej, albo w drodze powrotnej. Ubezpieczyciel oferuje nam bowiem ubezpieczenie wypadkowe nie […]

czytaj więcej

Jaki fundusz ubezpieczeniowy wybrać – Bre, Concordia i Skok ubezpieczenia

Gigantyczne towarzystwa bankowe w Polsce oprócz tradycyjnych usług bankowych takich jak konta osobiste i firmowe, przelewy, lokaty czy inne usługi bankowe, oferują także usługi ubezpieczeniowe. To właśnie do takich instytucji najlepiej się udać szukając odpowiedniego ubezpieczenia na swoje życie, mieszkanie czy samochód. I tak na przykład BRE Bank oferuje również BRE ubezpieczenia jako towarzystwo ubezpieczeniowe, […]

czytaj więcej

Wypłata podczas choroby – dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia społeczne, które obowiązują każdego obywatela, odnoszą się jedynie do osób pracujących, które opłacają składki z tytułu swojego wynagrodzenia, lub osób, które swego czasu pracowały i teraz odbierają należne sobie świadczenia. A co z tymi, którym z różnych życiowych powodów nie przysługuje ubezpieczenie z żadnego tytułu? Co z osobami, które przyjechały do Polski z zagranicy […]

czytaj więcej

Ochrona za granicami Polski – europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Osoby ubezpieczone w Polsce, jako kraju należącym do Unii Europejskiej, nie muszą już obawiać się, że będą miały problemy gdy wyjadą na krótszy czas za granicę, do jednego z krajów unijnych, i przytrafi im się tam niemiła niespodzianka w postaci wypadku czy choroby, której leczenie trzeba będzie podjąć na miejscu. Pomóc ma w tym Europejska […]

czytaj więcej

Nowy rok dla ZUS’u – składki na ubezpieczenie społeczne 2014

Każdy, kto żyje w naszym kraju jest jego obywatelem i podlega zarówno jego prawom, jak i obowiązkom. Jednym z takich praw i obowiązków jednocześnie jest ubezpieczenie społeczne. Jest ono obowiązkiem każdego obywatela, który pracuje i odprowadza podatki. Choć jesteśmy jednostkami, to tak naprawdę żyjemy w społeczeństwie i obowiązują nas pewne społeczne normy i reguły.

czytaj więcej

Ubezpieczenie wypadkowe 2013 i 2014 – pieniądze na czarną godzinę

Czy wiecie, w jaki sposób działają akwizytorzy sprzedający prywatnym osobom drogie i nieszczególnie korzystne ubezpieczenia na życie? Proszą o rozpisanie w dwóch tabelkach przychodów obu małżonków, a następnie we wspólnej rubryce wszystkich stałych wydatków, oczywiście w szacunkowym przybliżeniu. Następnie uświadamiają potencjalnego klienta, jak wiele traci się, gdy jedna z osób przestaje pracować, poprzez przekreślenie w […]

czytaj więcej