Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – cennik ZUS

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń społecznych ma bardzo ważne zadanie – ustalenia, jak wysokie będą w przyszłym roku składki na różne ubezpieczenia. Od ich wysokości zależy między innymi to, jakie świadczenia będą nam się należeć ze względu na wykonywanie pracy i fakt, że jesteśmy ubezpieczeni przez pracodawcę. Każdego roku jest więc skrupulatnie wyliczana przez ekspertów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, od której to podstawy liczonej w złotych polskich jest wyliczany procent, który przeznacza się na składki zdrowotne.

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Innymi słowy – podstawa jest przez cały rok niezmienna, a dopiero od tego, jaki mamy stosunek pracy, w jakim wymiarze pracujemy, i czy w ogóle pracujemy, jest ustalana wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bowiem nie tylko pracujące osoby, ale również bezrobotni czy studenci są ubezpieczeni, i wówczas uczelnia albo urząd pracy mają obowiązek taką osobę ubezpieczyć, czyli zadbać o to, by jej składki zostały prawidłowo uiszczone. Taka rzecz jak podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest zależna również od tego, ile wynosi w danym roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Czyli, jeśli wynagrodzenie minimalne wynosi w danym roku, przykładowo, 1500 złotych brutto, a składka na ubezpieczenie to 10% wartości wynagrodzenia minimalnego, to ubezpieczony płaci co miesiąc 150 złotych składki, a zarabiając 3000 złotych brutto uiści tej składki odpowiednio więcej, czyli 300 złotych, i tak dalej.

podstawa składki zdrowotnej

Oczywiście kwoty te są mocno zaokrąglone i nieprawdziwe. W rzeczywistości składka ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła w roku 2013 243,39zł, zaś płaca minimalna czyli najniższa krajowa to 1600 złotych brutto, czyli aż o 100 złotych brutto więcej niż w roku poprzednim. Jest to dobra wiadomość, rokująca na przyszłość, gdyż od roku 2014 być może też będziemy mogli liczyć na wzrost zasobności naszych portfeli, nawet o tych kilkadziesiąt złotych na rękę. Również podstawa składki zdrowotnej jest liczona rokrocznie przez ZUS i zależy od bardzo wielu czynników, głównie od stanu krajowej gospodarki. Wszystkie składki na ubezpieczenie są bardzo ważne, a te na ubezpieczenie zdrowotne pozwalają nam za darmo korzystać z pomocy lekarzy i specjalistów oraz ze zniżek na leki refundowane przez NFZ, a także z innych świadczeń, które nie byłyby możliwe gdybyśmy nie pracowali i nie byli ubezpieczeni.

Skomentuj

Imie (wymagane)
Email (wymagane)
Komentarz (wymagane)

Możesz uzywac html'a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>